Πολιτική απορρήτου & cookies

Cookies

 • Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη  και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.
 • Δεν χρησιμοποιούνται για να αποκαλύψουν την ταυτότητα του χρήστη ή άλλα προσωπικά στοιχεία ενώ δεν μπορούν να δημιουργήσουν οποιοδήποτε πρόβλημα στον υπολογιστή του χρήστη.
 • Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών/σελίδων του δικτυακού τόπου gytheio-guide.gr, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.
 • Ουσιαστικά, τα cookies επιτρέπουν στους ιστότοπους να αποθηκεύουν διάφορες ανώνυμες πληροφορίες όπως για παράδειγμα τις προτιμήσεις του επισκέπτη ή αν έχει επισκεφθεί ξανά τον ιστότοπο.
 • Στις ιστοσελίδες της gytheio-guide.gr, χρησιμοποιούνται cookies για ευκολότερη πλοήγηση των χρηστών στον ιστότοπο.
 • Τα cookies χρησιμοποιούνται για σύνταξη ανώνυμων στατιστικών αλλά και να γνωρίζουμε πώς ανακαλύψατε τις ιστοσελίδες μας.
 • Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τα cookies.
 • Αν δεν επιθυμείτε την χρήση των cookies τότε θα πρέπει να μη χρησιμοποιείτε τις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και θα πρέπει να διαγράψετε τα cookies μετά από κάθε επίσκεψη.

Διαγραφή cookies
Κάντε κλικ εδώ για να τα διαγράψετε
Google Chrome

 • Στη γραμμή διεύθυνσης γράφετε «chrome://settings/» χωρίς τα εισαγωγικά και πατάτε Enter. Στο τέλος της σελίδας που ανοίγει, επιλέγετε «Show Advanced settings» και στη συνέχεια το κουμπί Clear browsing data.

Mozilla Firefox

 • Στον Firefox πάνω δεξιά στον browser θα βρείτε ένα πλήκτρο με τρεις οριζόντιες γραμμές. Το επιλέγετε και στη συνέχεια επιλέγετε την επιλογή Options. Στη συνέχεια επιλέγετε Privacy και για να διαγράψετε τα cookies, επιλέγετε «Show Cookies…» και στο αναδυόμενο παράθυρο θα μπορείτε να διαγράψετε όλα ή τα cookies που επιθυμείτε.

Internet Explorer

 • Eπιλέξτε το γρανάζι πάνω δεξιά της οθόνης, και έπειτα επιλέγετε Internet Options.
 • Επιλέγετε την καρτέλα General > Browsing History και στη συνέχεια πατάτε το πλήκτρο Delete.

Διαχείριση προσωπικών δεδομένων

Το gytheio-guide.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών και μέσα στο υπάρχον νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους παρακάτω όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου.

 • Το gytheio-guide.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
 • Το gytheio-guide.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας.
 • Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα gytheio-guide.gr χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.

Χρήση των πληροφοριών :

Σε καμία περίπτωση το gytheio-guide.gr δεν δύναται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη συναίνεση σας, πλην των περιπτώσεων της παρ.3 του άρθρου 13 και του άρθρου 15 της Οδηγίας 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27.04.2016 (λ.χ. προστασία δημόσιας / εθνικής ασφάλειας, πρόληψη / ανίχνευση / διερεύνηση ποινικών αδικημάτων κα.)

Ασφάλεια Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Το gytheio-guide.gr και ο εκάστοτε υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζουν όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ασφαλείας όσον αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ενδεικτικά εφαρμόζουν κάθε προληπτικό μέτρο με σκοπό:

 • απαγορεύουν την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων σε εξοπλισμό επεξεργασίας που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία
 • αποφεύγουν τη μη επιτρεπόμενη ανάγνωση / αντιγραφή / τροποποίηση / αφαίρεση υποθεμάτων δεδομένων
 • αποφεύγουν τη μη επιτρεπόμενη εισαγωγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • αποφεύγουν τη χρήση συστημάτων αυτοματοποιημένης επεξεργασίας από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που χρησιμοποιούν εξοπλισμό επικοινωνίας δεδομένων
 • εξασφαλίζουν ότι τα εξουσιοδοτημένα προς επεξεργασία πρόσωπα έχουν πρόσβαση μόνο στα δεδομένα που καλύπτει η εξουσιοδότηση πρόσβασής τους κ.α.

Σε περίπτωση τυχόν παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ο υπεύθυνος επεξεργασίας γνωστοποιεί αμελλητί στην αρμόδια εποπτική αρχή (και στο υποκείμενο των δεδομένων υπό της προϋποθέσεις του άρθρου 31 του Κανονισμού) την επελθούσα παραβίαση.

Ασφάλεια δεδομένων

 • Το gytheio-guide.gr αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
 • Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη είναι ασφαλείς και απόρρητες.
 • Ο δικτυακός τόπος της gytheio-guide.gr λειτουργεί με 128 bit encryption SSL (Secure Socket Layer). Με την χρήση του πρωτοκόλλου SSL διασφαλίζεται ότι όλες οι πληροφορίες που μεταφέρονται μεταξύ client (web browser του χρήστη) και server είναι κρυπτογραφημένες και δε μπορούν να υποκλαπούν.

Συνεχώς το gytheio-guide.gr επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, όπως επίσης ανανεώνει και την παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται ανά διάστημα συμφώνως με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση των χρηστών.

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας του Απορρήτου που εφαρμόζει το gytheio-guide.gr

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.